EU-rahoitusta saaneet tutkimus- ja kehityshankkeet

Medikro spirometer in use | Medikron spirometri käytössä

Medikro REACT-EU: Reagointi Covid-pandemian aiheuttamiin markkinamuutoksiin

Medikro Oy:n REACT-EU kehityshankkeessa reagoidaan Covid-pandemian aiheuttamiin markkinamuutoksiin, luodaan uutta kasvua sekä kehitetään yhtiön osaamista ja resilienssiä. Hankkeessa toteutetaan kattava markkinatutkimus, kehitetään uusi digitaalinen palvelualusta sekä luodaan yhtiölle palvelupohjainen liiketoimintamalli. Toimenpiteet mahdollistavat Medikron tulevaisuuden kasvun kansainvälisillä ja muuttuvilla lääkintälaitemarkkinoilla.

Hankkeen toteutumisaikataulu: 1.7.2021 – 31.8.2023

 

     

Medikro calibration syringe | Medikro kalibrointipumppu huollossa | OEM

Medikro MAX: Tuotantoautomaation ja uusien palvelutuotteiden kehityshanke

Hankkeen tavoitteena on tuotannon ja asiakaspalvelun organisointia, työvälineitä ja osaamista kehittämällä mahdollistaa Medikron kansainvälisen tuote- ja palveluliiketoiminnan moninkertaistaminen.
Tuotantoautomaatio, digitalisaatioasteen nostaminen ja uudet työmenetelmät mahdollistavat tuotannon kannattavuuden kasvattamisen ja toimintavolyymin skaalaamisen ketterästi kysyntää vastaavasti. Samalla digitaalisten työkalujen käyttöönotto ja henkilöstön osaamisen monipuolistaminen mahdollistavat palveluliiketoiminnan laajentamisen ja uudet palvelutuotteet kotimaassa ja kansainvälisesti

Hankkeen toteutumisaikataulu: 1.1.2019 – 31.8.2023