Workshop om spirometri för sjuksköterskeutbildare
Murcia, Spanien

Medikro deltar i framgångsrik workshop om spirometri för sjuksköterskeutbildare inom primärvården

Medikro, en ledande tillverkare av spirometriutrustning och mjukvara, deltog nyligen i en spirometriworkshop för sjuksköterskeutbildare i Murcia, Spanien, tillsammans med Biomedica, distributören för området. Workshopen, med titeln ”Utförande av kvalitetsspirometri inom primärvård för sjuksköterskor: Rational Use of Diagnostic and Therapeutic Resources”, syftade till att förbereda sjuksköterskeutbildare att utbilda primärvårdstekniker i olika miljöer och förbättra deras förståelse och färdigheter i att använda Medikro’s spirometriutrustning och mjukvara för korrekt diagnos och behandling.

Evenemanget samlade sjuksköterskeutbildare från olika regioner i Murcia och underlättade kunskapsutbyte och diskussioner om bästa praxis, vilket säkerställer att de är väl rustade att utbilda primärvårdstekniker för att tillhandahålla spirometritjänster av högsta kvalitet. Den praktiska workshopen innehöll demonstrationer och praktiska övningar för att hjälpa deltagarna att bli skickliga användare utav Medikro’s utrustning och programvara.

Med en framgångsrik workshop i ryggen ser Medikro och Biomedica fram emot att ge primärvårdspersonal den kunskap och de verktyg de behöver för att ge utmärkt patientvård med hjälp av avancerade spirometrilösningar.

Fler nyheter

Medikro deltar i framgångsrik workshop om spirometri för sjuksköterskeutbildare inom primärvården

27.10.2023

Read more