RSS Feed
News
Dec
29

Hyvä Medikro Spirometriaohjelmiston käyttäjä

Medikro Spirometry Software versiossa 4.0 on havaittu päiväyksiin liittyvä ongelma, joka esiintyy jos SQL Server tietokannoissa ohjelmaa käyttävien SQL-käyttäjien kieliasetuksena on joku muu kun englanti. Esimerkiksi tutkimusta tallennettessa tutkimuksen päivämäärän päivä- ja kuukausiosa vaihtavat paikkaansa. Jos kysymyksessä on kuukauden 13. päivä ja myöhempi, Medikro Persons and Studies –ohjelma antaa virheilmoituksen tallennettaessa.

Asetuksen tila olisi tärkeää tarkastaa, ja sen ollessa väärin, ryhtyä tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin.


Asetuksen tarkastaminen

Asetus tarkastetaan ohjelmalla SQL Server Management Studio. Kirjaudu sisään tietokantainstanssiin jossa spirometriakannat sijaitsee. Klikkaa auki ”Security” ja ”Logins”. Avaa käyttäjän ”pbuser” valikko ”Properties”. Tarkasta välilehdeltä ”General” asetus ”Default language”.

”pbuser” on tietokantojen asennusohjelman Medikro Database Creator luoma käyttäjä spirometriaohjelmiston sisäiseen käyttöön. Lisäksi se on luonut ylläpitäjäkäyttäjän Medikro Administration Toolissa käytettäväksi. Ylläpitäjäkäyttäjän nimi on tietokantojen asentajan valitsema.Tarkasta ”Default language”-asetus vastaavasti myös ylläpitäjäkäyttäjälle.

Toimenpiteet eri asetuksilla

Jos ”pbuser”-käyttäjän ja ylläpitäjäkäyttäjän ”Default language” on ”English”, päiväysongelmaa ei esiinny spirometriaohjelmassa. Ei tarvetta jatkotoimenpiteisiin.

Jos ”Default language” on ”Finnish” tai joku muu, päiväysongelma esiintyy. Asetus pitää vaihtaa arvoksi ”English”. Muuta asetus vastaavalla tavalla myös ylläpitäjäkäyttäjälle.

Muutoksen jälkeen käynnistä spirometriaohjelmisto uudestaan jolloin ongelmaa ei enää esiinny tallennettaessa. Jos tietokantaan on jo ehditty tallentamaan potilaita ja tutkimuksia kieliasetuksen ollessa väärin, niiden päivämäärätiedot pysyvät väärinä, eikä muutos korjaa niitä. Ongelma ei koske potilaan syntymäaikaa vaan se on tallennettu joka tapauksessa oikein.

Mikäli haluatte lisätietoja korjaustiedostosta tai muista Medikro tuotteista, ota yhteyttä jättämällä tukipyyntö Medikron tekniseen tukeen.


Comments (0)
Help Desk Software by Kayako Fusion