RSS Feed
News
Apr
7

Koronavirustartuntojen määrä maailmalla kasvaa koko ajan. Uusimpien tutkimustulosten mukaan on mahdollista, että koronavirustartunnan saanut henkilö voi levittää virusta eteenpäin jo ennen oireiden alkamista. Spirometrioita tekeviä toimipisteitä on yleisesti suositeltu rajoittamaan suoritettavat tutkimukset diagnostiikan kannalta välttämättömiin tutkimuksiin ja noudattamaan paikallisen sairaanhoitopiirin ohjeistusta pandemian aikana. Mikäli spirometriatoimintanne jatkuu edelleen, muistutamme sekä hoitohenkilökunnan että potilaan riittävästä suojaamisesta ja siivouksen tehostamisesta tutkimustilassa, sillä ne ovat ensisijaisen tärkeitä toimenpiteitä taudin leviämisen ehkäisemiseksi. Suosittelemme myös suojaamaan paineletkua ylimääräiseltä koskettelulta käyttämällä tutkimuksen aikana Medikro Grip -kahvaa, jonka voi puhdistaa käyttöohjeen mukaisesti käytön jälkeen tai ohjeistamalla potilasta käyttämään kertakäyttö-hansikkaita tutkimuksen aikana. 

Koronaviruspandemian vuoksi olemme tehneet muutoksia toimintatapoihimme, joiden avulla pyrimme takaamaan työntekijöidemme ja asiakkaidemme hyvinvoinnin. Muutoksilla suojaamme niin tuotantovarmuuden omassa tuotannossamme kuin asiakkaiden toimintojen jatkuvuuden näissä poikkeusoloissa. Saapuva ja lähtevä tavara kulkee karanteenialueen kautta mahdollisen virustartunnan leviämisen estämiseksi. Huoltotoiminnan pyrimme pitämään ennallaan. Mikäli yksikössänne spirometrioiden teko on toistaiseksi keskeytetty, eikä teillä ole välitöntä tarvetta lainalaitteille huollon ajaksi, ilmoittakaa siitä meille mahdollisimman pian! 

Myynnin ja yleisten kysymysten osalta voitte olla yhteydessä myynti@medikro.fi tai puhelimitse 044 777 7003. Teknisen tuen osalta puolestaan tuki@medikro.fi  (sähköpostiosoitteen käyttö vaatii rekisteröitymisen eSupport-järjestelmäämme osoitteessa www.medikro.com/esupport) tai puhelimitse numeroon 044 777 7007 (ma-pe klo 9 -11 ja klo 12-14). Olethan meihin yhteydessä, mikäli sinulla on kysyttävää poikkeusjärjestelyihin liittyen.

Medikro toivottaa sinulle ja läheisillesi terveyttä ja hyvää kevättä! 

Tarjoamme Medikro Grip -kahvan ja paineletkun yhdistelmäpakkausta pandemian aikana paineletkun hinnalla 18 € / kpl (tuotekoodi M9274).

 

Uttalande om användning av Medikro-spirometri enheter under en coronavirus (COVID-19) pandemi

Antalet coronavirusinfektioner i världen växer hela tiden. Enligt de senaste forskningsresultaten är det möjligt att en person som är smittad med ett coronavirus kan sprida viruset framåt innan symtomen börjar. Det rekommenderas generellt att platser som gör spirometriundersökningar begränsar de tester som utförs till de som är nödvändiga för diagnostik och följer riktlinjerna för det lokala sjukhusområdet under en pandemi. Om din spirometriverksamhet fortsätter, kommer vi att påminna dig om att skydda tillräckligt både den medicinska personalen och patienten och att öka effektiviteten för rengöring i studieområdet, eftersom dessa är de viktigaste åtgärderna för att förhindra spridningen av sjukdomen. Vi rekommenderar att du skyddar tryckslangen mot överdriven kontakt genom att använda ett Medikro Grip-handtag under studien, som kan rengöras enligt bruksanvisningen efter användning, eller genom att instruera patienten att bära engångshandskar under studien.

På grund av coronavirus-pandemin har vi gjort ändringar i vår tillvägagångssätt för att säkerställa våra anställdas och kunders välbefinnande. Med förändringarna skyddar vi både tillförlitligheten i produktionen i vår egen produktion och kontinuiteten i kundernas verksamhet under dessa exceptionella omständigheter. Inkommande och utgående varor passerar genom karantänområdet för att förhindra eventuell spridning av virusinfektion. Vi strävar efter att underhålla vår underhållsverksamhet. Om spirometriundersökningar i din enhet har avbrutits för tillfället och du inte har ett omedelbart behov av lånutrustning under underhåll, vänligen meddela oss så snart som möjligt!

För försäljning och allmänna frågor kan du kontakta myynti@medikro.fi eller via telefon

044 777 7003. För teknisk stöd kan du kontakta support@medikro.fi (användningen av e-postadressen kräver registrering i vårt eSupportsystem på www.medikro.com/esupport) eller per telefon 044 777 7007 (mån-fre kl 9-11 och kl 12-14). Kontakta oss om du har några frågor angående undantagsarrangemangen.

Medikro önskar dig och dina nära och kära hälsa och en lycklig vår!

Vi erbjuder ett kombinationspaket med Medikro Grip-handtag och tryckslang under en pandemi till ett pris av 18 € per styck (produktkod M9274).


Read more/ Comment »Nov
15
Tervetuloa Medikron eSupport-palveluun!
Posted by Elina Kiviaho on 15 November 2019 10:01 AM

Tukipalvelu vastaa Medikro-tuotteiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Palvelu vaatii rekisteröitymisen.Tukipyyntöä kirjatessasi vastaamalla seuraaviin kysymyksiin nopeutat asian käsittelyä huomattavasti:

 

-Mikä Medikro spirometriaohjelmiston versio on kysymyksessä? (ohjelmistoversio näkyy ohjelman käynnistyksen aikana)

-Onko potilastietokanta käytettävissä useilla työasemilla (jaettu verkkotietokanta) vai käytössä pelkästään yhdellä työasemalla?

-Kuvaile ja listaa mahdollisimman tarkkaan viimeisimmät toiminnot mitä suorititte ennen ongelman esiintymistä (esimerkiksi: potilaalle luotiin uusi tutkimus, tehtiin pre-vaiheen mittaksia, viimeisin mittaus poistettiin jne)

-Mitä oli aikomuksenanne tehdä? (esimerkiksi: tulostaa loppuraportti)

-Jos tilanteessa tai sitä ennen tulee virheilmoituksia, ottakaa virheviestit ylös tai kuvakaappaukset niistä. Liitä mahdolliset kuvakaappaukset tukipyynnön liitteeksi.

-Saatteko virheen toistumaan samalla tai toisella työasemalla?

-Jos mahdollista, lähetä meille ohjelman järjestelmätiedosto, joka saadaan seuraavasti:

 

1. Käynnistä Medikro Spirometriaohjelmisto

2. Ikkunassa Measurements and Results, valitse Opasta->Tietoja.

3. Avautuvassa ikkunassa valitse "Tallenna tiedostoon".

4. Lähetä kyseinen tiedosto meille tukipyynnön liitteenä.Keskimääräinen vastausaikamme kysymyksiin on noin kaksi arkityöpäivää.

 

Vaativissa teknisissä tapauksissa vastausaika voi olla yli neljä arkityöpäivää.Huomioithan että seuraavien erikoistapausten tuki ei kuulu normaaliin käyttäjätukeen, vaan annamme niiden ratkaisemisesta erillisen tarjouksen:

-Tietokantaongelmien selvitys

-Tietokantojen yhdistämiset

-Tietokantojen siirto palvelimelta toiselle

-Ohjelmistopäivityksissä avustaminen

-Muut tarkempia tutkimuksia vaativat tai etäyhteyksin selvitettävät ongelmatapaukset

 

Ystävällisin terveisin

Medikron tekninen tuki

 

 


Read more/ Comment »Nov
24

Dear Medikro Spirometry Software user

We have found a problem in final report of Medikro Spirometry Software version 4.0, which causes a situation where error message “TextFileParcer.exe stopped working” appears and person’s final report is not shown. The problem occurs, when reference set that supports z-scores is in use (Kainu or GLI2012) and at least one of the measured z-score values is below the drawing area (z < -4.5).

This problem can be solved by running a patch file according to instructions below.

This patch applies to Medikro Spirometry Software version 4.0.

                                                                           

Instructions

 1. Download a patch file M9888_Patch_for_MSS_(UserNote_M5242).exe from Medikro eSupport (http://www.medikro.com/eSupport): Knowledgebase->Downloads->Open Patch”->”Patch for MSS 4.0 (User Note 42)“. The patch is a self-extracting program that adds the support automatically. Patch can be used with Medikro Spirometry Software version 4.0 only. Optionally, you can request a patch installation cd from Medikro.
 2. Close the Medikro Spirometry Software, if it’s running in the workstation.
 3. Run the patch by double-clicking the M9888_Patch_for_MSS_(UserNote_M5242).exe. Run the patch file as an administrator.
 4. If the operating system asks: “Do you want to allow the following program to make changed to this computer? Patch for Medikro Spirometry Software (User Note M5242)” answer “Yes”.
 5. After running the patch, program will show a message of successful operation. Click “OK”
 6. You have to restart the Medikro Spirometry Software.

 

For more information, contact Medikro technical support by sending a ticket trough eSupport.


Read more/ Comment »Nov
24

Hyvä Medikro Spirometriaohjelmiston käyttäjä

Medikro Spirometriaohjelmiston versiossa 4.0 on havaittu loppuraportissa esiintyvät ongelma, jonka seurauksena tulee virheilmoitus ”TextFileParcer.exe lakkasi toimimasta”, eikä ohjelma pysty näyttämään henkilön loppuraporttia. Ongelma esiintyy, kun käytössä on viitearvosto, joka tukee z-arvoja (esim Kainu tai GLI2012) ja joku mitatuista z-arvoista menee loppuraportissa näytettävän alueen (z < -4.5) alapuolelle.

Ongelma korjaantuu, kun ohjelmaan ajetaan korjaustiedosto alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Tämä korjaus koskee vain Medikro Spirometriaohjelmiston versiota 4.0.

Toimintaohjeet         

 1. Lataa tiedosto M9888_Patch_for_MSS_(UserNote_M5242).exe Medikro eSupport –palvelusta (http://www.medikro.com/eSupport): Tietämyskanta->Downloads->Open Patch”->”Patch for MSS 4.0 (User Note 42)“. Tiedosto on itsepurkautuva ohjelma joka lisää tuen automaattisesti. Tiedostoa voidaan käyttää vain Medikro Spirometriaohjelman version v4.0 kanssa. Vaihtoehtoisesti voit pyytää Medikroa toimittamaan sinulle asennuslevyn, joka sisältää tiedoston.
 2. Sulje työasemalta Medikro Spirometry Software jos se on käynnissä.
 3. Suorita ohjelma kaksoisnapsauttamalla M9888_Patch_for_MSS_(UserNote_M5242).exe. Suorita ohjelma järjestelmänvalvojana.
 4. Jos käyttöjärjestelmä kysyy: “Do you want to allow the following program to make changed to this computer? Patch for Medikro Spirometry Software (User Note M5242)” vastaa “Yes”.
 5. Kun olet suorittanut ohjelman, se näyttää viestin onnistuneesta toiminnasta. Valitse "OK".
 6. Sinun täytyy uudelleenkäynnistää Medikro Spirometriaohjelmisto.

 

Mikäli haluatte lisätietoja korjaustiedostosta tai muista Medikro tuotteista, ota yhteyttä jättämällä tukipyyntö Medikron tekniseen tukeen.


Read more/ Comment »Dec
29

Dear Medikro Spirometry Software user


We have found a date-related problem in Medikro Spirometry Software 4.0, which shows up if the SQL Server user language is other than English. When storing a study, for example, day and month parts of the date may interchange. If the day of the month is 13th or greater, Medikro Persons and Studies application displays an error message when saving.

It is important to check the setting value and act in accordance with the measures.

Checking the setting value

The setting can be checked from SQL Server Management Studio. Log in to database instance. Click to open “Security” and “Logins”. Select to show “Properties” for the login “pbuser”. Select tab “General”. Check the value for the setting “Default language”.

Login “pbuser” was created by Medikro Database Creator while installing spirometry databases. It is used by Medikro Spirometry Software internally. There is also administration login that has been created for the Medikro Administration Tool usage. Username of that login was selected by a person that created spirometry databases. Check the language setting also for this administration login.

Actions for different settings
If the “Default language” is “English” for the “pbuser” and administration login, there is no date problem in Medikro Spirometry Software. No further actions needed.

If the “Default language” is other than “English”, date problem occurs. This setting has to be changed to “English” for “pbuser” and administration login.

Restart the spirometry software after changing the setting. Date problem doesn’t appear anymore when saving. If there are persons and studies that have been saved to database earlier with incorrect dates, this change does not fix their dates and they remain as they are. Problem doesn’t affect on person’s birthdate, it’s saved correctly in all cases.

For more information, contact Medikro technical support by sending a ticket trough eSupport.


Read more/ Comment »Dec
29

Hyvä Medikro Spirometriaohjelmiston käyttäjä

Medikro Spirometry Software versiossa 4.0 on havaittu päiväyksiin liittyvä ongelma, joka esiintyy jos SQL Server tietokannoissa ohjelmaa käyttävien SQL-käyttäjien kieliasetuksena on joku muu kun englanti. Esimerkiksi tutkimusta tallennettessa tutkimuksen päivämäärän päivä- ja kuukausiosa vaihtavat paikkaansa. Jos kysymyksessä on kuukauden 13. päivä ja myöhempi, Medikro Persons and Studies –ohjelma antaa virheilmoituksen tallennettaessa.

Asetuksen tila olisi tärkeää tarkastaa, ja sen ollessa väärin, ryhtyä tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin.


Asetuksen tarkastaminen

Asetus tarkastetaan ohjelmalla SQL Server Management Studio. Kirjaudu sisään tietokantainstanssiin jossa spirometriakannat sijaitsee. Klikkaa auki ”Security” ja ”Logins”. Avaa käyttäjän ”pbuser” valikko ”Properties”. Tarkasta välilehdeltä ”General” asetus ”Default language”.

”pbuser” on tietokantojen asennusohjelman Medikro Database Creator luoma käyttäjä spirometriaohjelmiston sisäiseen käyttöön. Lisäksi se on luonut ylläpitäjäkäyttäjän Medikro Administration Toolissa käytettäväksi. Ylläpitäjäkäyttäjän nimi on tietokantojen asentajan valitsema.Tarkasta ”Default language”-asetus vastaavasti myös ylläpitäjäkäyttäjälle.

Toimenpiteet eri asetuksilla

Jos ”pbuser”-käyttäjän ja ylläpitäjäkäyttäjän ”Default language” on ”English”, päiväysongelmaa ei esiinny spirometriaohjelmassa. Ei tarvetta jatkotoimenpiteisiin.

Jos ”Default language” on ”Finnish” tai joku muu, päiväysongelma esiintyy. Asetus pitää vaihtaa arvoksi ”English”. Muuta asetus vastaavalla tavalla myös ylläpitäjäkäyttäjälle.

Muutoksen jälkeen käynnistä spirometriaohjelmisto uudestaan jolloin ongelmaa ei enää esiinny tallennettaessa. Jos tietokantaan on jo ehditty tallentamaan potilaita ja tutkimuksia kieliasetuksen ollessa väärin, niiden päivämäärätiedot pysyvät väärinä, eikä muutos korjaa niitä. Ongelma ei koske potilaan syntymäaikaa vaan se on tallennettu joka tapauksessa oikein.

Mikäli haluatte lisätietoja korjaustiedostosta tai muista Medikro tuotteista, ota yhteyttä jättämällä tukipyyntö Medikron tekniseen tukeen.


Read more/ Comment »
Help Desk Software by Kayako Fusion